IMPLANT

TRỤ IMPLANT
Trụ Implant Dentist (Hàn Quốc)         :  500 USD/trụ
Trụ Implant Dentium (Hàn Quốc)       :  700 USD/trụ
Trụ Implant Osstem SA (Hàn Quốc)   :  700 USD/trụ
Trụ Implant Osstem CA (Hàn Quốc)   :  1.000 USD/trụ
Trụ Implant Nobel Biocare (Hoa Kỳ)    :  1.100 USD/trụ
Trụ Implant Straumann SLA (Thụy Sĩ)  :1.400 USD/trụ
Trụ Implant Straumann SLActive (Thụy Sĩ)  :1.800 USD/trụ

SỨ TRÊN IMPLANT DENTIST, DENTIUM, OSSTEM
Sứ Titan     :  5.000.000 đ/răng
Sứ không kim loại   :   7.000.000 đ/răng
Abutment sứ cộng thêm 2.000.000 đ/răng

SỨ TRÊN IMPLANT NOBEL BIOCARE, STRAUMANN
Sứ Titan :   8.000.000 đ/răng
Sứ không kim loại :  10.000.000 đ/răng
Abutment sứ cộng thêm: 3.000.000 đ/răng

GHÉP XƯƠNG – GHÉP NƯỚU
Ghép xương   200 USD – 600 USD
Ghép nướu    200 USD – 400 USD

NÂNG XOANG                                                                                                   Nâng xoang kín, không ghép xương   100 USD/trụ
Nâng xoang kín, có ghép xương   300 USD/trụ
Nâng xoang hở     400 USD – 600 USD/trụ