CHŨA TỦY- TRÁM – NHỔ RĂNG

TRÁM RĂNG

-Đắp mặt răng :400.000 đ/răng

-Trám Composite / Amalgam: 200.000 đ – 300.000 đ/răng

-Trám răng phòng ngừa :150.000 đ/răng

CHỮA TỦY

-Răng 1 chân: 400.000 đ – 500.000 đ/răng

-Răng cối nhỏ: 500.000 đ – 700.000 đ/răng

-Răng cối lớn :700.000 đ – 1.000.000 đ/răng

-Răng chữa tủy lại, răng khó :cộng thêm 100.000 đ/ống tủy

-Chốt chân răng: 100.000 đ/chốt

-Cùi giả (tái tạo thân răng) :300.000 đ/thân

NHỔ RĂNG :

-Nhổ răng sữa lung lay :MIỄN PHÍ

-Nhổ răng sữa có gây tê :50.000 đ -100.000 đ/răng

-Nhổ răng thường :200.000 đ – 500.000 đ/răng

-Nhổ răng tiểu phẫu – Răng khôn hàm trên :500.000 đ – 700.000 đ/răng

-Nhổ răng tiểu phẫu – Răng khôn hàm dưới :700.000 đ – 2.000.000 đ/răng

NHA CHU

-Cạo vôi răng :200.000 đ – 350.000 đ/2 hàm

-Xử lý gốc răng nha chu :50.000 đ/răng